Contact us

Overseas Chinese Museum
ADD:No.493 Simingnan Road Siming District,Xiamen,Fujian,China 
TEL:+86-592-2085345
FAX:+86-592-2093032

活动报名

华侨博物院

(扫一扫关注我们)

请扫描二维码关注“华侨博物院”微信公众号,

点击“我的信息”—“精彩活动”—“活动列表”进行报名

志愿者报名

华侨博物院

(扫一扫关注我们)

请扫描二维码关注“华侨博物院”微信公众号,

点击“社会服务”—“志愿者之家”进行报名